ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อนุวัฒน์    อามีเราะ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านอ่าวลึกน้อย
สังกัด
สพป.กระบี่