ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายอนุวัฒน์    อามีเราะ
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ศษ.บ. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านอ่าวลึกน้อย
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
  aanuwat@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  075680189