ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย อนุวัฒน์    อามีเราะ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านอ่าวลึกน้อย
สังกัด สพป.กระบี่