ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สุเมธ    มาศงามเมือง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านโนนนกหอ
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3