ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธวัช    ประเสริฐกุล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคลองแห้ง
สังกัด
สพป.กระบี่