ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย มะรอนิง    มัยเซ็ง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านตาบา
สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 2