ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จำนงค์    กำนาดี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1