ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พนัสพร    เจ๊ะเลาะ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ยะหริ่ง
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1