ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย บุญเกียรติ    เกตแก้ว
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยน้ำแก้ว
สังกัด
สพป.กระบี่