ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สถิตย์    ดีสีใส
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนวราษฎร์
สังกัด
สพป.น่าน เขต 1