ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ทัศนีย์    สมศักดิ์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเป้า
สังกัด
สพป.น่าน เขต 1