ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง วารี    กำนนท์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51
สังกัด
สพป.น่าน เขต 1