ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง วารี    กำนนท์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51
สังกัด สพป.น่าน เขต 1