ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พัชรี    คงศิริปัญญา
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองมะค่าแต้
สังกัด
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1