ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
จ.ส.ต. องอาจ    สาระรัมย์
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านตะโก
สังกัด
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1