ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ปภัสรินทร์    ศรีอุษณีย์กร
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านตะโก
สังกัด
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1