ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง วันเพ็ญ    อภิระติง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านตะเคียน
สังกัด
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1