ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อนันต์    ภาคะเวท
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองทะลอก
สังกัด
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1