ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พนิน    ไทยยิ่ง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี
สังกัด
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1