ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว นงลักษณ์    บุตรศรีเมือง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโพธิ์ใหญ่
สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2