ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว อันธิกา    ปัญญาสาร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501)
สังกัด
สพป.สระบุรี เขต 1