ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ตระกูล    สุวรรณศรี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านสี่แยกสมเด็จ
สังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3