ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ตระกูล    สุวรรณศรี
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสี่แยกสมเด็จ
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3