ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สิรวิชญ์    คำวิโส
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนโพธิ์ศรี
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1