ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สวาสดิ์    ขนานใต้
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน)
สังกัด
สพป.กระบี่