ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง สมพร    ทินวงศ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านหินเหล็กไฟ
สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4