ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง นารีรัตน์    รักษ์ศุภชนม์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)
สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4