ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ปราณี    อูตรวิเชียร
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง)
สังกัด
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4