ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สวัสดิ์    แสงแสน
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดบ้านพลับ
สังกัด
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4