ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สงัด    พงษ์พ้นภัย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบางคราม
สังกัด
สพป.กระบี่