ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสงัด    พงษ์พ้นภัย
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านบางคราม
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0895906827