ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นิกร    อริพงษ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองไผ่พัฒนา
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1