ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง เครือวัลย์    ขอจิตต์เมตต์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดนาบุญ
สังกัด สพป.ปทุมธานี เขต 2