ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว อรทัย    ทินวงศ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน สามัคคีร่วมจิต
สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1