ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย พิทักษ์    บุณยเกียรติ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123
สังกัด สพป.กระบี่