ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พิทักษ์    บุณยเกียรติ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123
สังกัด
สพป.กระบี่