ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายมิตรชาย    ดำดี
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  พละศึกษา บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  สุขศึกษา พลศึกษา
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านแหลมตง
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
  chay_aonang@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  075680198