ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง ลดาวรรณ    แสงทอง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วัดพรุเตียว
สังกัด สพป.กระบี่