ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ลดาวรรณ    แสงทอง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดพรุเตียว
สังกัด
สพป.กระบี่