ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ไพบูลย์    ทองเฟื่อง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
กรอกสมบูรณ์วิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว)