ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ณัฐนันท์    วิเชียรรัตน์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วังสำโรงราษฎร์บำรุงวิทย์
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2