ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ณัฐนันท์    วิเชียรรัตน์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน วังสำโรงราษฎร์บำรุงวิทย์
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2