ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว นูรภัทริน    เจ๊ะสารี
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกูวิง
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1