ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว นูรภัทริน    เจ๊ะสารี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านกูวิง
สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1