ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง เบญจมาศ    กาฬสุวรรณ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านกือยา
สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1