ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว แวคอลีเยาะ    แวสอเฮาะ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านกือยา
สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1