ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว แวคอลีเยาะ    แวสอเฮาะ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกือยา
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1