ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง เพ็ญชาติ    ก้อนจินดา
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านปูยุด
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1