ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง วรรณา    อุดมศาสตร์สกุล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านสะนิง
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1