ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมเพียร    รัตน์ศรีจันทร์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านท่าข้าม
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1