ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย คำนึง    ดิษฐโรจน์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนอก
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1