ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อับดุลการิม    เจะอารง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเตราะหัก
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1