ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วีระชัย    เรืองช่วย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบากง
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1