ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ครรชิต    กาเจ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ยะหริ่ง
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1