ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อัสน๊ะ    คำเจริญ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านปะกาฮะรัง
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1