ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ซาโลต้า    ปาโฮะ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบากง
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1