ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชัยรัตน์    อินบัว
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านยามูเฉลิม
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1