ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ซัลมา    ยีดิง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบากง
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1