ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อัศนะ    หวังพิทยา
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านปุลากง
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1