ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ร้อยตรี ปพน    มีสุข
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านตาหมน
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1